CT6000 4-20 115VAC, đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam, cảm biến ELECTRO-SENSORS Vietnam

Loại sản phẩm: Điều chỉnh tín hiệu & giao diện hiển thị

Mã sản phẩm: CT6000 4-20 115VAC

Nhà cung cấp: ELECTRO-SENSORS

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $45556

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

Listcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

AP1000          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
AP1000 STD 115VAC S 800-082000
AP1000 STD 230VAC S 800-082001
AP1000 STD 12V S 800-082002
AP1000 STD 24V S 800-082003
AP1000 12VDC HIGH INTENSITY DISPLAY S 800-082004
Accessories & Spare Parts   Part Number
ENCLOSURE NEMA 4X 10X8X6 FG W/SWING OUT S 725-003700
AP1000          Tachometers, Counters & Displays
     
CT6000          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
115 VAC    
CT6000 115 VAC S 800-074000
CT6000 4-20 115VAC S 800-074400
CT6000 0-10 115VAC S 800-074501
CT6000 RELAY 115VAC S 800-074200
CT6000 RELAY 4-20 115VAC S 800-074600
CT6000 RELAY 0-10 115VAC S 800-074701
230 VAC    
CT6000 230VAC S 800-074100
CT6000 4-20 230VAC S 800-074500
CT6000 0-10 230VAC S 800-074502
CT6000 RELAY 230VAC S 800-074300
CT6000 RELAY 4-20 230VAC S 800-074700
CT6000 RELAY 0-10 230VAC S 800-074702
10-30 VDC    
CT6000 10-30VDC S 800-074101
CT6000 4-20 10-30VDC S 800-074503
CT6000 0-10 10-30VDC S 800-074504
CT6000 RELAY 10-30VDC S 800-074301
CT6000 RELAY 4-20 10-30VDC S 800-074703
CT6000 RELAY 0-10 10-30VDC S 800-074704