đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam, TR400C RELAY 4-20 115 VAC, cảm biến ELECTRO-SENSORS Vietnam

Loại sản phẩm: Công tắc vận tốc

Mã sản phẩm: TR400 4-20 230VAC

Nhà cung cấp: elestro-sensor

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $44344

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

Listcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

Model   Part Number
HH100 HAND HELD TACHOMETER S 976-000900
REFLECTIVE TABS S 972-006000
HH100          Tachometers, Counters & Displays
     
TR400          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
115 VAC    
TR400 115VAC S 800-078701
TR400 4-20 115VAC S 800-078703
TR400 0-10 115VAC S 800-078713
TR400 RELAY 115VAC S 800-078705
TR400 RELAY 4-20 115VAC S 800-078707
TR400 RELAY 0-10 115VAC S 800-078717
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 115VAC S 800-078800
230 VAC    
TR400 230VAC S 800-078702
TR400 4-20 230VAC S 800-078704
TR400 0-10 230VAC S 800-078714
TR400 RELAY 230VAC S 800-078706
TR400 RELAY 4-20 230VAC S 800-078708
TR400 RELAY 0-10 230VAC S 800-078718
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 230VAC S 800-078801
10-30 VDC    
TR400 10-30 VDC S 800-078719
TR400 4-20 10-30 VDC S 800-078720
TR400 0-10 10-30 VDC S 800-078723
TR400 RELAY 10-30 VDC S 800-078721
TR400 RELAY 4-20 10-30 VDC S 800-078722
TR400 RELAY 0-10 10-30 VDC S 800-078724
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 10-30VDC S 800-078802
TR400 QR 2 RELAY 10-30VDC   800-078804
TR400 QR 6 RELAY 10-30VDC   800-078803
TR400C    
TR400C RELAY 115VAC   800-078709
TR400C RELAY 4-20 115 VAC   800-078710
TR400C RELAY 230 VAC   800-078711
TR400 SGA    
TR400SGA 115VAC CONV S 800-079000
TR400SGA 230VAC CONV S 800-079001
TR400SGA 10-30VDC CONV S 800-079002

Sản phẩm liên quan

DR1000 230VAC, ELECTRO-SE ...

M100PVC SPEED SWITCH, đại ...

SCP1000 SPEED SWITCH 230V ...

OEM Switch DMS100/5000

M100T / M5000T

M100/5000 & PVC100/5000

LRB1000 / LRB2000

FB420

DR1000