ELECTRO-SENSORS Vietnam, cảm biến ELECTRO-SENSORS Vietnam, SS110 SLOW SPEED SWITCH 115VAC, đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam

Loại sản phẩm: Cảm biến tốc

Mã sản phẩm: 775-110105

Nhà cung cấp: ELECTRO-SENSORS

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $44344

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

Listcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

SS110          Shaft Speed Switches
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
SS110 SLOW SPEED SWITCH 115VAC S 800-077000
SS110 SLOW SPEED SWITCH 230 VAC S 800-077001
SS110 SLOW SPEED SWITCH 24VDC S 800-077002
SS110 SLOW SPEED SWITCH 12VDC S 800-077003
OBS SS110 FINGERSAFE 115VAC S 800-077100
OBS SS110 FINGERSAFE 230VAC S 800-077101
OBS SS110 FINGERSAFE 24VDC S 800-077102
OBS SS110 FINGERSAFE 12VDC S 800-077103
SS110          Shaft Speed Switches
     
UDS1000          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
UDS 115VAC S 800-050113
UDS 12VDC S 800-050115
UDS 230VAC S 800-050114
UDS 24VDC S 800-050116
UDS1000          Shaft Speed Switches
     
1101 / 931         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model   Part Number
SENSOR 931 W/10' CABLE S 775-093100
SENSOR 931 W/TEFLON CABLE S 775-093101
SENSOR 931 W/50' CABLE S 775-093105
SENSOR 931 W/100' CABLE S 775-093110
1101 18-36V HI TEMP 10' PVC W/LBKT S 775-110001
1101 SS 3.75" HE 10' PVC W/O LBKT S 775-110003
1101 SS 3.75" HE 50' PVC W/O LBKT S 775-110004
1101 SS 3.75" HE 100' PVC W/O LBKT S 775-110005
1101 SS 2.0" HE 10' PVC W/O LBKT S 775-110100
1101 STD SS 2.0" HE 10' PVC W/LBKT S 775-110101
1101 SS 2.0" HE 50' PVC W/O LBKT S 775-110105
1101 STD SS 2.0" HE 50' PVC W/LBKT S 775-110106
1101 SS 2.0" HE 100' PVC W/O LBKT S 775-110110
1101 STD SS 2.0" HE 100' PVC W/LBKT S 775-110111
1101 SS 2.0" HE 10' TEFLON W/O LBKT S 775-110114
1101 SS 2.0" HE 10' TEFLON W/LBKT S 775-110121
1101 / 931         Shaft Speed Sensors

Sản phẩm liên quan

ST420-LT / ST420-DI, Shaf ...

HE950, Gear Tooth Sensor ...

600 SERIES PROXIMITY elec ...

916A / 917A , Analog Shaf ...

Shaft Speed Switch electr ...

Shaft Speed Sensor electr ...

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC ELEC ...

TR5000 4-20 115VAC, đại l ...

SpeedTalker-DN(BH) Device ...

Series 18

HE950

907 XP Hall Effect

906 Hall Effect

600 Series Proximity

1102 / 932 / 933 XP

1101 Hall Effect Sensor