TR5000 4-20 115VAC, đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam, MÁY PHÁT XUNG TỐC ĐỘ TRỤC Electro-sensors Vietnam

Loại sản phẩm: Cảm biến tốc

Mã sản phẩm: TR5000 4-20 115VAC

Nhà cung cấp: electro-sensors

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $5666

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

Listcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

Model   Part Number
115 VAC    
TR5000 115 VAC S 800-072000
TR5000 4-20 115VAC S 800-072400
TR5000 0-10 115VAC S 800-072501
TR5000 RELAY 115VAC S 800-072200
TR5000 RELAY 4-20 115VAC S 800-072600
TR5000 RELAY 0-10 115VAC S 800-072701
230 VAC    
TR5000 230 VAC S 800-072100
TR5000 4-20 230VAC S 800-072500
TR5000 0-10 230VAC S 800-072502
TR5000 RELAY 230VAC S 800-072300
TR5000 RELAY 4-20 230VAC S 800-072700
TR5000 RELAY 0-10 230VAC S 800-072702
10-30 VDC    
TR5000 10-30 VDC S 800-072102
TR5000 4-20 10-30 VDC S 800-072503
TR5000 0-10 10-30 VDC S 800-072504
TR5000 RELAY 10-30 VDC S 800-072302
TR5000 RELAY 4-20 10-30 VDC S 800-072703
TR5000 RELAY 0-10 10-30 VDC S 800-072704
TR5000          Tachometers, Counters & Displays
     
SG1000          Slide Gate & Angle Position
Model   Part Number
SG1000A SLIDEGATE MONITOR FINAL ASSY S 800-010000
SG1000B SLIDEGATE MONITOR FINAL ASSY S 800-010100
SG1000C SINGLE-TURN MONITOR FINAL ASSY S 800-010200
SG1000D DAMPER-VALVE MONITOR FINAL ASSY S 800-010300
SG1000E SUBTURN SHAFT MONITOR FINAL ASSY S 800-010400
TR400SGA 115VAC CONV S 800-079000
TR400SGA 230VAC CONV S 800-079001
TR400SGA 10-30VDC CONV S 800-079002
HARDWARE STABILIZER BRACKET SG1000 S 300-100002
HARDWARE MOUNTING PKG FOR SG1000B CLAMP S 300-100000
OR    
HARDWARE MOUNTING PKG FOR SG1000B BOLT S 300-100003
And    
HARDWARE MTNG PKG FOR TELESCOPIC ARM S 300-100001
TELESCOPIC ARM 10" FINAL ASSY S 800-010110
TELESCOPIC ARM 16" FINAL ASSY S 800-010116
TELESCOPIC ARM 18" FINAL ASSY S 800-010118
TELESCOPIC ARM 20" FINAL ASSY S 800-010120
 

Sản phẩm liên quan

ST420-LT / ST420-DI, Shaf ...

HE950, Gear Tooth Sensor ...

600 SERIES PROXIMITY elec ...

916A / 917A , Analog Shaf ...

Shaft Speed Switch electr ...

Shaft Speed Sensor electr ...

ELECTRO-SENSORS Vietnam, ...

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC ELEC ...

SpeedTalker-DN(BH) Device ...

Series 18

HE950

907 XP Hall Effect

906 Hall Effect

600 Series Proximity

1102 / 932 / 933 XP

1101 Hall Effect Sensor